Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

                                                       

Čista Velika

Dobrodošli na stranice Čiste Velike

NASLOVNA ŽUPA SV. ANE SPORT MULTIMEDIJA
OSNOVNA ŠKOLA DJEČJI VRTIĆ MLADI U SELU  

Čista Velika - Mladi u Čistoj Velikoj

Čista Velika još uvijek nije mjesto u kojem prevladava isključivo starija populacija. Tome u prilog ide i činjenica da sam grad Vodice i država ulažu najviše u poboljšanje uvijeta života mladih ljudi i mladih obitelji. Nakon što se izgraila škola, izgrađen je dječji vrtić, potom športska dvorana, a uslijediti će izgradnja višenamijenskog sportskog igrališta kao i dječjeg igrališta. Sve to upućuje da postoje indicije i želja svih nadležnih institucija da se zadrži mladost u selu i potakne mlade da osnivaju obitelj i na taj način održavaju ovo naše mjesto na životu još dugi niz godina. Poznata  je  i  izreka   " Da  na  mladima  svijet  ostaje".

 

 

Ako  je  to  zbilja  tako  a  po  svemu  sudeći  jest  ključan je trenutak da se mladi krenu organizirati i u određenim različitim interesnim skupinama započmu raditi na poboljšanju života u selu, jer kao što je navedeno infrastruktura u selu je bolja nego u dosta većih naselja nego što je Čista Velika. Sad je sve na nama jer kao što još jedna izreka kaže "Kako prostreš tako ćeš i leći", a u prilog nam ide činjenica da se mladima u zadnje vrijeme daje sve više ovlasti i prilika da rade. Dakle bitna je volja i želja, a sve ostalo ćemo nekako riješiti jer što nas je više to smo jači. Ako netko ima bilo kakvu ideju slobodno neka pošalje e-mail na adresu na dnu stranice i budite sigurni taj  mail će doći do onih koji za njega trebaju znati.

Kontakt e-mail: cistavelika01@gmail.com

 

 

 

eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia